logotypelogotype2

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

swietlicalogo   Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy składać

od 11 lutego do 31 maja w świetlicy szkolnej.

Druki można otrzymać w świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły
www.szkolasobolewo.com
Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń wraz z kompletem dokumentów (zaświadczeniem o zatrudnieniu obojga rodziców, ewentualnie podanie do Dyrekcji szkoły) należy składać do 31 maja 2020r. w świetlicy szkolnej i w sekretariacie.
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej
– 15 czerwca 2020 r.
 
Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

 

2021  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template