logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

XII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

 

             "Idzie zima będą święta"organizowanego

         renifer 01      w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

 

FORMA INNA NIŻ ZWYKLE !!! PRZESŁUCHANIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZDALNIE,
NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH NAGRAŃ.
LICZYMY, ŻE RÓWNIŻ W TYM ROKU, TAK JAK W LATACH UBIEGŁYCH BĘDZIEMY RAZEM !!!!

Termin przesyłania nagrań do 13 XII 2020 r.

Organizatorzy:

 1. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.
2. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

   Cele konkursu:

1. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.

2. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji.

3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości poznawania nowych twórców i ich dzieł.

5. Umożliwienie realizacji marzeń artystycznych dzieci, przez pomoc w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.

                        

ostrokrzew 01      Regulamin:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas 0-VI.

2. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w trzech grupach wiekowych:

 • klasy 0-I
 • klasy II - III
 • klasy IV -VI

 3. Szkołę mogą reprezentować 2 osoby w każdej z grup wiekowych                                        (maksymalnie 6 osób łącznie z jednej placówki).

4. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:

 • dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora i jego wieku,
 • zgodności z tematyką konkursu.

5. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:

 • zrozumienie treści utworu,
 • naturalność wypowiedzi,
 • poprawność dykcji,
 • prawidłową interpretację, w której dopuszczalny jest uzasadniony gest sceniczny.

6. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie jednego utworu poetyckiego.

7. Tematyka konkursu związana jest z zimą i świętami Bożego Narodzenia. Można te zagadnienia potraktować łącznie bądź oddzielnie i zaprezentować utwór zimowy albo świąteczny.

  Kryteria ocen:

  1. Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa,
 • interpretacja utworu,

2. Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznanych przez jurora może wynosić 20.

Sprawy organizacyjne:

1.Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 13.12.2020 r. drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, kategorię wiekową, szkołę, tytuł i autora wykonywanego utworu.

3. Nagranie video lub link z nagraniem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

( Mała podpowiedź: Należy nagrać filmik z własną recytacją wiersza. Plik umieścić na dysku wirtualnym i udostępnić dla wszystkich posiadających link).

4. Do nagrania należy dołączyć: Zdjęcie zgody i klauzulę informacyjną podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.

ostrokrzew 01  5. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane !!!

6. Odsłuchanie przesłanych nagrań odbędzie się między 14 – 16 grudnia przez specjalnie powołane jury konkursowe.

7. 17-18.12. odbędzie się zdalne posiedzenie komisji konkursowej (jury i organizatorów konkursu) w celu ogłoszenie wyników wysłuchanych recytacji.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem strony internetowej SP w Sobolewie (www.szkolasobolewo.com) i przez szkolnego Facebooka szkoły - 20 XII .

9. Nagrody zostaną dostarczone przez organizatorów bezpośrednio do szkół biorących udział w konkursie.       

ZGODA NA PRZETWARZANIE (W TYM PUBLIKOWANIE) DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS RECYTATORSKI

                                                                                 

Serdecznie zapraszamy

 
                                                                                               nauczyciele ze Szkoły w Sobolewie
                                                                                              Marta Kondzior
Monika Mojsak
Barbara Zadykowicz
Monika Litwin
                                                                                                   (koordynatorki konkursu)
2021  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template